Home / Cosmodrome / Sterrenwacht / Blik op de ruimte / Nieuw licht op de zon

Nieuw licht op de zon

csmhmi9days99917bc50a.jpg

Op de zon komen en gaan zonnevlekken in een cyclus van 11 jaar. Deze zonnecyclus wordt aangedreven door de zogeheten zonnedynamo. Deze is een samenspel van magnetische velden, convectie en rotatie. Men nam altijd aan dat de rotatiesnelheid bepalend was voor de zonnecyclus. Onderzoek van een ster in het sterrenbeeld Zwaan lijkt er echter op te wijzen dat het niet de rotatieduur is maar de samenstelling van de ster die de duur en hevigheid van de cyclus bepaalt. De ster is bijna een tweeling van de zon. Ze is even groot en oud als de zon, bezit dezelfde massa en draait in net zoveel tijd als de zon rond haar as. Het enige verschil is dat de ster bijna dubbel zoveel zware elementen bevat als de zon. De activiteitscyclus van die ster is anderhalve maal korter als die van de zon en de magnetische variaties zijn dubbel zo groot als onze zon. Het lijkt er dus op dat de samenstelling van de ster bepalend is voor de cyclus.

Copyright Foto: NASA / SDO