Home / Cosmodrome / Sterrenwacht / Blik op de ruimte / Opmerkelijke regelmaat

Opmerkelijke regelmaat

511895mainkepler-11introshotfull.jpg

In ons zonnestelsel hebben de planeten uiteenlopende afmetingen en zijn hun afstanden niet gelijkmatig verdeeld. Bij exoplaneten, planeten bij andere sterren, blijkt dat vaak anders te zijn. Waarnemingen laten zien dat de planeten bij andere sterren vaak van vergelijkbare grootte zijn en dat hun banen regelmatig zijn verdeeld. Uit een onderzoek van 355 sterren met in totaal 909 planeten blijkt die regelmaat. Dat wil zeggen dat indien men bij een andere ster een relatief kleine planeet ontdekt de andere planeten in dat stelsel dat ook zijn. Er is nog geen goede verklaring hiervoor gevonden. Mogelijk is ons zonnestelsel een uitzondering, ontstaan uit de zwaartekrachtstoringen die door Jupiter en Saturnus werden opgewekt.

Copyright Foto: NASA/Tim Pyle