Home / Cosmodrome / Sterrenwacht / Blik op de ruimte / Titan kent zeeniveau

Titan kent zeeniveau

403titan.jpg

De Amerikaanse ruimtesonde Cassini heeft zoveel gegevens verzameld dat het verwerken daarvan nog steeds tot nieuwe ontdekkingen leid. Zo blijkt dat de Saturnusmaan Titan een gemiddeld zeeniveau te bezitten, net als de aarde. Op Titan bestaan de vloeibare zeeën en meren echter niet uit water maar uit koolwaterstoffen zoals methaan en ethaan. Uit radarmetingen van de Cassini blijken de zeeën van Titan een gemiddeld niveau aan te houden. Dat wil zeggen dat de koolwaterstoffen onder het oppervlak kunnen heen en weer stromen. Daardoor kunnen naburige meren met elkaar communiceren en een gelijke vloeistofspiegel aanhouden. Verder werden de radarwaarnemingen gebruikt om ene nieuwe topografische kaart van de grote Saturnusmaan te maken.

Copyright Foto: NASA