18 februari = Pluto Day

18 februari = Pluto Day

Het verhaal van Pluto’s ontdekking start in 1840 wanneer een zekere Urbain Le Verrier stelde dat er voorbij Uranus nog een planeet moest zijn. Natuurlijk was deze planeet niet Pluto maar Neptunus. De methode waarmee Neptunus werd ontdekt, leidde eveneens tot de vondst van de volgende planeet.

Uranus vertoonde enkele eigenaardigheden in zijn baan.  Deze werden door (de toen nog niet ontdekte) Neptunus veroorzaakt.
Eens men Neptunus ook echt kon observeren, realiseerde men zich dat er nog iets anders mee verantwoordelijk was voor de verstoring van de baan van Uranus. Dit resulteerde tot een zoektocht naar Planeet X onder leiding van astronoom Percival Lowell.
Helaas stierf Lowell voor Pluto echt ontdekt werd. De uiteindelijke ontdekking van Pluto gebeurde in februari 1930 door Clyde Tombaugh.

76 jaar later werd op het 26ste congres van de IAU in Praag de definitie van een planeet vastgelegd. Een planeet moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Het object draait in een baan rond een ster
  • Heeft voldoende massa zodat het een hydrostatische bijna ronde vorm krijgt
  • Heeft in de omgeving van haar baan andere objecten van de kaart geveegd

Helaas voldoet Pluto niet aan deze laatste voorwaarde waardoor ze geklasseerd is als dwergplaneet.