Nacht van de Duisternis op zaterdag 10 oktober vanaf 19u

Op 10 oktober 2015 vieren we de 20ste editie van Nacht van de Duisternis. Dan doven verschillende gemeenten de openbare verlichting voor een avond en kunnen inwoners even proeven van de rust en gezelligheid van een donkere nacht.

Met deze jaarlijkse campagne zet Bond Beter Leefmilieu, Preventie Lichthinder en de Werkgroep Lichthinder (VVS) de impact van lichtvervuiling in de kijker. Want er wordt te veel en verkeerd verlicht. Dit teveel aan nachtelijke verlichting leidt tot slaapgebrek en  gezondheidsproblemen bij mensen. Maar ook het bioritme van planten en dieren worden erdoor verstoord. Bovendien is een te fel verlichte nacht ook een enorme energieverspilling en een pest voor (amateur)astronomen.

De Cosmodrome zet haar deuren open vanaf 19u. Bij helder weer kan je er genieten van een duistere nacht, enkel verlicht door flonkerende sterren.
De toegang is gratis.