Vlaanderen maakt 11 miljoen vrij voor programma Vlaamse Ruimtevaarteconomie

foto-de-winne.jpg

Vlaams minister van Werk, Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits lanceert het programma ‘Vlaamse Ruimtevaarteconomie’. Voor de komende 5 jaar wordt 11 miljoen euro voorzien. Hiermee wil minister Crevits de ruimtevaartkennis in Vlaanderen uitbreiden, ondernemerschap stimuleren en met de aanwezige expertise onze internationale positie versterken.

Met de nieuwe Frank De Winne onderzoeksbeurzen wil minister Crevits ook jong talent aantrekken voor het Vlaams ruimtevaartprogramma. Met twintig ‘Frank De Winne mandaten’ wil minister Crevits jonge talenten de kans bieden om een duurzame loopbaan uit te bouwen in de Vlaamse ruimtevaartindustrie.
“De ruimtevaartsector spreekt tot de verbeelding. Het is een hoogtechnologische sector die vaak baanbrekend onderzoek oplevert. Ze is een motor voor innovatie en economische groei. Bovendien zijn ruimtevaart en haar toepassingen verweven in ons dagelijkse leven. Zonder dat we het beseffen zijn ruimtevaarttechnologie en -gegevens onmisbaar geworden: denk aan weersvoorspellingen, de GPS of telecommunicatie. Maar ook om toekomstige grote uitdagingen als klimaatverandering en mobiliteit aan te pakken is ruimtevaarteconomie onontbeerlijk.

De investeringen passen binnen het impulsprogramma ‘Vlaamse ruimtevaarteconomie’ dat focust op talent, competitiviteit, internationale samenwerking en het aanwakkeren van interesse in ruimtevaart onder de bevolking en kwam mee tot stand door het VARIO-advies Flanders Space, een strategie voor de Vlaamse ruimtevaarteconomie.


Het programma ‘Vlaamse Ruimtevaarteconomie’ moet de Vlaamse ruimtevaarteconomie ruggensteun geven, vanuit het oogpunt dat de ruimtevaarteconomie alle eigenschappen heeft om één van de hefbomen te zijn voor economische en sociale groei. Het programmafocust op 5 luiken voor de komende 3 jaar:

-De ontwikkeling van ‘Flanders Space’ dat kennisinstellingen, bedrijven en overheidspartners ondersteunt om met ruimtevaartdata effectief en efficiënt aan de slag te gaan. Het is de verbindende kracht tussen alle luiken en wordt vertegenwoordigd door de Vlaamse Ruimtevaartindustrie (VRI), ondernemerskoepels UNIZO, VOKA en AGORIA, het departement EWI, het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en VLAIO.

-Het zoeken van talent voor ruimtevaartonderzoek aan de hand van Frank De Winne mandaten.

-Het opzetten van een gunstig ondernemingsklimaat om competitiviteit en innovatie te stimuleren.

-Het succesvol maken van Vlaamse actoren in internationale ruimtevaartprogramma’s.

-Wetenschapscommunicatie om de interesse van de Vlaming aan te wakkeren aan de hand van festivals, tentoonstellingen, educatieve activiteiten en beter beheer van Volkssterrenwachten. Dit als stimulans voor STEM-instroom.