Privacy- & cookiepolicy

Privacybeleid

Kattevennen is begaan met jouw online privacy en weet dat je daar ook belang aan hecht. Daarom doen we ons best om jouw privacy, in relatie tot het gebruik dat je maakt van deze website, te respecteren.

Registratie van persoonsgegevens

Op de website van Kattevennen worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld. Zo kan je als bezoekers van onze website diverse meldingen indienen, producten (dienstverlening) aanvragen, inschrijven voor activiteiten, tickets boeken, enz. Op die manier worden een aantal identieke taken aangeboden zoals bij een fysiek bezoek aan ons bezoekersonthaal. Vermits er geen anonieme meldingen of aanvragen worden behandeld, dien je  je persoonsgegevens in te vullen als je van deze services gebruik wil maken.
Dit is ook nodig wanneer je je abonneert op een nieuwsbrief, wanneer je informatie vraagt, tickets reserveert of boekt, een groepsbezoek aanvraagt of deelneemt aan een enquête of wedstrijd. De persoonsgegevens die je als bezoeker bij de registratie ingeeft, worden opgenomen in het klantenbestand van Kattevennen, Planetariumweg 19, 3600 Genk

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

De geregistreerde gegevens worden gebruikt om je als gebruiker op de hoogte te kunnen houden van de stand van zaken van een melding of aanvraag.
De gegevens worden ook gebruikt in het kader van de afhandeling van de bewuste melding of aanvraag. Ze blijven bewaard zolang het nodig is de gegevens over een melding of een aanvraag af te handelen. Deze gegevens worden nadien ook bijgehouden om bij een volgend gebruik van bepaalde gegevens vooraf in te vullen zodat je ze niet telkens opnieuw moet ingeven. En ze worden gebruikt om u, als geïnteresseerde bezoeker, telkens opnieuw te informeren over ons nieuwe aanbod of op stapel staande gebeurtenissen, die sterrenkundig, ruimtevaart of natuur gerelateerd zijn.  Als gebruiker, kan je hiertegen op elk ogenblik verzetten. Contacteer dan kattevennen@genk.be

Doorgeven van gegevens aan derden

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derden, indien dat voorzien is in de procedure waarvoor je een e-formulier invulde of indien wettelijk voorzien (wet, KB, decreet ..).
In alle andere gevallen worden gegevens alleen doorgegeven als je daar expliciet toestemming voor gaf.

Veiligheidsmaatregelen

Kattevennen  verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door jou bekend gemaakte persoonlijke gegevens of dat deze voor andere doeleinden zouden worden gebruikt. Kattevennen ging verwerkersovereenkomsten aan met de websitebouwer, websitebeheerder en met de bedrijven die de informatie op de website beheren.

Connectiegegevens

We registreren gegevens over de verbinding die je maakt met onze website en over de software die je daarvoor gebruikt. Deze informatie omvat o.a. het IP-adres, het tijdstip waarop je de website bezoekt, het type browser dat je gebruikt en de pagina’s die je bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om aan de hand van analyses van surfgedrag de kwaliteit van onze website en van onze dienstverlening te verbeteren.

Als je inlogt, kunnen we de gegevens over jouw surfgedrag gebruiken om je een meer gepersonaliseerd aanbod van diensten en producten te doen dat beter inspeelt op jouw  specifieke behoeften.

Cookiepolicy

Bij een internetbezoek plaatst Kattevennen cookies. Cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van jouw computer worden geplaatst telkens als je naar onze site surft. De eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door ze uit te schakelen. De goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.
Cookies en logfiles laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel, statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren.

Welke rechtsgronden zijn van toepassing op het verzamelen van je gegevens?

Voor bepaalde gegevens is er toestemming van de betrokkene; het invullen van een emailadres, zodat we je een nieuwsbrief kunnen sturen.
Om een goede dienstverlening te kunnen garanderen of uitvoeren; het boeken van activiteiten of tickets
Het algemeen belang, zodat we onze taken kunnen uitvoeren;  wetenschappelijke doeleinden
Het gewettigd belang van de verantwoordelijke of een derde partij, waarbij de verwerking noodzakelijk is.

Rechten van de gebruikers

Volgende rechten zijn van toepassing :

1. Recht op inzage/toegang.
2. Recht op rechtzetting
3. Recht om te worden vergeten
4. Recht om klacht in te dienen
5. Recht om toestemming in te trekken
6. Recht op beperking van de verwerking
7. Recht op overdraagbaarheid
8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Opmerkingen

Uw gegevens worden enkel binnen de Europese gemeenschap verwerkt.

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie. (versie 5)

Indien je vragen of opmerkingen hebt, kan je ons steeds telefonisch contacteren: T 089 65 55 55  of via kattevennen@genk.be