Home / Vraag voor de Wetenschap

Vraag voor de Wetenschap

vraagvoordewetenschap-beeld.png

Vraag voor de wetenschap

Op welke vraag wil jij dat de wetenschap in Vlaanderen een antwoord biedt?

Wetenschap zit overal: van de virussen in ons bloed, het eten op ons bord of de files op de weg, wetenschap doet er onderzoek naar. Maar van welke vragen lig jij soms wakker? En kan de Vlaamse wetenschap er een antwoord op bieden?

Dat willen we te weten komen tijdens de campagne ‘Vraag voor de wetenschap’. Tussen 17 april en 27 mei roepen we zoveel mogelijk Vlamingen op om hun vragen voor de wetenschap in te dienen op vraagvoordewetenschap.be.

Met ‘Vraag voor de wetenschap’ brengen we de wetenschap dichter bij de burger. De ontvangen vragen dienen als insteek om een Vlaamse Wetenschapsagenda op te stellen. Die agenda zal de Vlaamse wetenschap de komende jaren inspireren om beter in te spelen op de vragen die leven bij de bevolking.

De campagne is een initiatief van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO), in opdracht van Vlaams minister Muyters, bevoegd voor wetenschap en innovatie, in samenwerking met een brede groep wetenschappelijke organisaties, zoals de Vlaamse universiteiten en hogescholen, de KVAB, de Jonge Academie, strategische onderzoekscentra, industrie, kennisinstellingen...

De 6 weken van de wetenschap
Van 17 april tot 27 mei kunnen alle Vlamingen hun vragen voor de wetenschap indienen via www.vraagvoordewetenschap.be. Bekende gezichten, zoals Jill Peeters, Staf & Mathias Coppens, Koen Buyse..., delen hun vragen in korte video’s. Organisaties kunnen zelf ook evenementen opzetten om vragen te verzamelen en opiniemakers leggen in opiniestukken uit waarop zij willen dat de wetenschap een antwoord biedt en waarom. Dit alles wordt ondersteund met een brede campagne in de media.

De campagne stopt niet bij de 6 weken van de wetenschap. Nadien gaan onderzoekers aan de slag met alle ingediende vragen, om ze te bundelen in een reeks overkoepelende vragen.

De nachten van de wetenschap
In het najaar worden burgers, wetenschappers, organisaties en bedrijven samen gebracht tijdens de nachten van de wetenschap, om samen aan de slag te gaan met de vragen.

Wetenschapsfeest Kennismakers
Op 14 december wordt de Vlaamse Wetenschapsagenda voorgesteld aan minister Muyters, tijdens het wetenschapsfeest Kennismakers.